Τεστοστερόνη

Μπορεί η χρήση της τεστοστερόνης να είναι προφυλακτική για καρδιακά συμβάμματα?

Μια πρόσφατη αναδρομική μελέτη που περιλάμβανε στοιχεία από 40 εξειδικευμένες κλινικές στις ΗΠΑ έδειξε ότι η χρήση της τεστοστερόνης όχι μόνο δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου, αλλά μπορεί να λειτουργεί και καρδιοπροστατευτικά.

Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν στοιχεία 19968 ασθενών που έπασχαν από υπογοναδισμό και λάμβαναν θεραπεία αποκατάστασης με τεστοστερόνη, για χρονική περίοδο 5 ετών (2009-2014). Ο κίνδυνος για έμφραγμα του μυοκαρδίου ήταν 7 φορές χαμηλότερος και ο κίνδυνος για καρδιακή ανακοπή 9 φορές χαμηλότερος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
Η παραπάνω ανακοίνωση έγινε στο 23ο ετήσιο συνέδριο των Αμερικανικής Εταιρείας των Ενδοκρινολόγων (American Association of Clinical Endocrinologists) και τα αποτελέσματά της έρχονται σε πλήρη ρήξη με τη γενική πεποίθηση και τη καθιερωμένη αντίληψη ότι η χρήση της τεστοστερόνης αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμμάτων.
Αναλύοντας τα ανατρεπτικά αυτά αποτελέσματα, ο υπεύθυνος της κλινικής μελέτης τόνισε την ομοιογένεια των χαρακτηριστικών των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη, την τακτική τους ιατρική παρακολούθηση και τη μακρύτερη χρονικά περίοδο λήψης τεστοστερόνης.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι η μοναδική διεθνώς που υποστηρίζει ότι η χρήση της τεστοστερόνης σε ασθενείς με υπογοναδισμό δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών συμβαμμάτων. Παρόλα αυτά, για να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα, απαραίτητη κρίνεται η διενέργεια τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών παρακολούθησης ασθενών για μεγάλη χρονική περίοδο.

Πηγή: Testosterone Doesn’t Up MI or Stroke: May Be Protective?, Medscape Medical News, May 18, 2014

Leave a reply