Πώς μπορεί να βοηθηθεί κάποιος που έχει πρόβλημα με την πορνογραφία;

 Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές στρατηγικές για κάποιον που θέλει να αλλάξει τις συνήθειες του σε σχέση με τη χρήση πορνογραφίας.

Ο περιορισμός της ενασχόλησης με πορνογραφικό υλικό είναι ένα πρώτο βήμα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από τις προσωπικές προσπάθειες, τον αποκλεισμό του διαδικτυακού περιεχομένου και την ενθάρρυνση για διαπροσωπικές επαφές.

Στο πλαίσιο του ζευγαριού, η ειλικρινής και ανοικτή επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε κοινή συμφωνία για το αποδεκτό όριο χρήσης πορνογραφίας. Για κάποιους, το όριο αυτό μπορεί να είναι ελάχιστο ή μηδενικό. Σε άλλες όμως περιπτώσεις το όριο αυτό μπορεί να είναι περισσότερο ελαστικό.

Η αναζήτηση βοήθειας από έναν ειδικό στη σεξουαλική υγεία, είτε μεμονωμένα ή μαζί με το σύντροφο, είναι ακόμη μια εναλλακτική. Υπάρχουν οργανωμένες δομές, όπου το άτομο μπορεί να λάβει βοήθεια σε όλα τα στάδια της προσπάθειας, τόσο για την αλλαγή των συνηθειών, όσο και για την επανόρθωση των σχέσεων του. Οι οργανωμένες αυτές δομές και η βοήθεια από τον ειδικευμένο σύμβουλο, είναι σε θέση να επιτύχει τα μέγιστα προς όφελος του ατόμου που αναζητά βοήθεια.

Leave a reply