Γενικά

Πως γίνεται

Πιθανότητα αστοχίας υλικού

Πεϊκή – Ενδοπεϊκή Πρόθεση: Γενικά

Η (ενδο)πεϊκή πρόθεση είναι η θεραπευτική εκείνη προσέγγιση η οποία αποκαθιστά την φυσιολογική στύση σε άνδρες στους οποίους η φαρμακευτική αγωγή δεν αποδίδει πια ή δεν μπορούν να ακολουθήσουν τέτοια αγωγή λόγω ιατρικών ή άλλων συνθηκών.

Πρόκειται για μια χειρουργική επέμβαση αντιμετώπισης της στυτικής δυσλειτουργίας κατά την οποία τα σηραγγώδη σώματα του πέους ενισχύονται με εξελιγμένους πλαστικούς κυλίνδρους.

Η στύση ξεκινάει μόνη της αλλά την τελική σκληρότητα την δίνει ο άνδρας για όσο χρόνο επιθυμεί μέσω μιας αντλίας που βρίσκεται πίσω από τους όρχεις και δεν είναι ορατή. Κανένα τμήμα της πεϊκής πρόθεσης δεν είναι ορατό καθώς όλη είναι εμφυτευμένη στο εσωτερικό του πέους.

Το χειρουργείο διατηρεί την ικανότητα του άνδρα για αυθόρμητη σεξουαλική επαφή. Η ένταση της στύσης είναι ιδανική σε σκληρότητα και διάρκεια που σημαίνει ότι ο άνδρας μπορεί να διατηρεί τη στύση του για όσο χρόνο θέλει χωρίς το φόβο πλέον της απώλειας.

Τα ποσοστά επιτυχίας της πεϊκής πρόθεσης και ικανοποίησης του ζευγαριού με βάση τις διεθνείς μελέτες κυμαίνονται μέχρι και 97%.

Πώς γίνεται – Πώς λειτουργεί;

Η επέμβαση γίνεται συνήθως με ραχιαία αναισθησία όπου με μια μικρή τομή στη βάση του πέους διανοίγονται οι δύο σωλήνες του πέους, διαστέλλονται και στη συνέχεια τοποθετούνται δύο επιμήκεις κύλινδροι από σιλικόνη. Στην υδραυλική πρόθεση οι σωλήνες είναι διογκούμενοι δίνοντας στον άνδρα μια φυσική αίσθηση σκληρότητας και μαλθακότητας.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 30 λεπτά και ο ασθενής φεύγει από το νοσοκομείο την ίδια μέρα το βράδυ. Είναι χειρουργείο μιας ημέρας. Ο ασθενής απαγορεύεται να έχει ερωτικές επαφές για 4-6 εβδομάδες μετά το χειρουργείο.

Πιθανότητα αστοχίας υλικού

Η πιθανότητα αστοχίας υλικού είναι εξαιρετικά σπάνια. Στατιστικά το πσοστό εμφάνισης αστοχίας ανέχεται στο 0.05%. Οι εταιρείες όμως που παράγουν τις πεϊκές προθέσεις δίνουν δια βίου εγγύηση των εξαρτημάτων από τα οποία αποτελούνται. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ουρολόγο – ανδρολόγο Δρ. Πέτρο Δρέττα.

Κλείστε Ραντεβού

To ιατρείο λειτουργεί:

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 16.00 - 21.00.

Για ραντεβού παρακαλούμε τηλεφωνείτε καθημερινά στα παρακάτω τηλέφωνα: