Η στυτική δυσλειτουργία και οι διαταραχές εκσπερμάτισης αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία της ανδρικής σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Πολλές φορές, οι δύο αυτές καταστάσεις συνυπάρχουν, άλλοτε ως ξεχωριστά προβλήματα ή ως αλληλουχία προβλημάτων με αιτιολογική συνάφεια.

Στυτική Δυσλειτουργία

Διαταραχές εκσπερμάτισης

Κλείστε ραντεβού

To ιατρείο λειτουργεί : Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 16.00 - 21.00. Για ραντεβού παρακαλούμε τηλεφωνείτε καθημερινά στα παρακάτω τηλέφωνα: