Με το γενικό όρο sex reassignment surgery (SRS) ή gender reassignment surgery, περιγράφουμε τις χειρουργικές πράξεις που έχουν στόχο τη μεταβολή της φυσικής εμφάνισης και λειτουργικότητας των σεξουαλικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εναρμονίζονται με την ταυτότητα του φύλου (gender identity) του ατόμου αυτού. Οι πλέον γνωστές επεμβάσεις αφορούν στον επανασχηματισμό των έξω γεννητικών οργάνων (Genital Reconstruction Surgery), ενώ στο πλαίσιο της μεταβολής, απαιτείται μία πλειάδα επεμβάσεων που περιλαμβάνουν ενδεικτικά τους μαστούς, τα έσω γεννητικά όργανα (μήτρα, σάλπιγγες, ωοθήκες) και το όσχεο. Επιπρόσθετα, απαραίτητο κομμάτι τις διαδικασίας θεωρείται και μία σειρά από αισθητικές, δερματολογικές ή πλαστικές επεμβάσεις.

Η μετάβαση από τον ανδρικό στο γυναικείο και από το γυναικείο στον ανδρικό φαινότυπο, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νεοκόλπου και τη δημιουργία ενός νεοφαλλού αντίστοιχα. Η τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, εξατομικεύονται κατά περίπτωση, με στόχο τον πλήρη εναρμονισμό με τις προσδοκίες του κάθε ατόμου, με απόλυτο σεβασμό στις επιθυμίες του και με στόχο το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Κλείστε Ραντεβού

To ιατρείο λειτουργεί:

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 16.00 - 21.00.

Για ραντεβού παρακαλούμε τηλεφωνείτε καθημερινά στα παρακάτω τηλέφωνα: